baner baner baner

Bouvier Dressuurgroep Haarlemmermeer Hoofddorp

Onze verenigings lid van de Nederlandse Bouvier Club (rasvereniging) en lid Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. De leden van de Dressuurgroep Haarlemmermeer bouvierliefhebbers, fokkers, particuliere eigenaren, africhters en gewoon mensen die de hond in het algemeen een warm hart toedragen. De Bouvier Dressuurgroep Haarlemmermeer stelt zich ten doel de liefhebbers, de fokkers en de africhters van de bouvier nader tot elkaar te brengen teneinde het fokken en houden van bouviers in gunstige zin te bevorderen. Op onze website hebben wij informatie voor u geplaatst die interessant is voor zowel de gewone hondeneigenaar als voor degenen die met hun hond willen werken. De Bouvier Dressuurgroep Haarlemmermeer geeft cursussen die openstaan voor alle rassen. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan onze site.

 

 

Nieuws van onze Hondenvereniging

VZH / IPO

VZH IPO

Willen wij onze honden iets leren (africhten), dan zullen we op de hoogte moeten zijn hoe honden communiceren en hoe een hond is te scholen.

Meer hier...

Speurwerk...

Speurwerk Bouvierclub

De nadruk voor wat betreft de opbouw van een hond bij het speuren zal liggen bij de beschrijving van de methoden waar ik het meeste in geloof met het type hond dat ik graag zie in het IPO/VZH africhtingsportprogramma.

Meer hier...

Manwerk...

Manwerk Bouvierclub

Kinethologische kennis (gedragsleer van de hond) kan heel nuttig zijn, het geeft een beeld van waarmee we te maken hebben bij het africhting van onze hond. Want africhten van een hond is het manipuleren van zijn driften.

Meer hier...

Woordenlijst..

Woordenlijst Bouvierclub

Speeldrift of speldrift (volgens Erich Klinghammer):Speelgedrag kan beschouwd worden als gedrag "dat niet serieus is". In speeldrift, nieuwe gedragsvormen worden ontdekt, of gedragsvormen of delen van gedragsvormen komen in gedachte op die in een andere context serieus van opzet zouden zijn, zoals vluchten aanvallen en prooi vangen.

Meer hier...

De Bouvier


De voorwaarde om een optimale geleider te worden van een hond.
In het woord hondengeleider zit het woord "leider". Dit houdt in dat we de hond leiden.
Wij zijn de baas over de hond. Leiderschap moet worden verworven. In beginsel bestaat hij dus nog niet. Baas worden is dan nog altijd toekomst, voor sommigen zelfs een illusie. Baas 'zijn' daarentegen een verworvenheid. Leiderschap wordt afgedwongen door een juiste wisselwerking van onder andere een hoop factoren, kom snel langs bij ons op de hondenclub te Hoofddorp voor meer uitleg!